TBSA社團法人台灣商務策劃協會(行銷企劃證照考試、行銷企劃證照課程、創新企劃競賽、商務企劃能力檢定、WBSA台灣認證中心) -- 2019 中國科技大學-0612進階專案檢定
正在加載......
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    學習會員註冊
2019 中國科技大學-0612進階專案檢定

TBSA進階檢定考生編號公告 2019年TBSA商務企劃能力進階檢定-0612中國科技大學專案-考生編號公告

注意事項
(一) 請於應考時攜帶雙證件(第一及第二證件),做為進場檢驗身分之用。
1.第一證件:中華民國國民身分證正本(或有效期限內之護照正本)。
2.第二證件:有照片之證明文件(健保卡、駕照二擇一、學生證)。
如果未攜帶本測驗認可之有效證件,視同違規,並取消應試資格,不得入場應試。
(二)本次採用電腦閱卷,請攜帶黑色藍色原子筆及立可帶等文具用品應試。
(三)測驗正式開始後15分鐘,將停止入場。為避免影響您的權益,請準時入場。
如有任何問題,請電洽TBSA檢定考試小組 電話:(02)6613-0520 。


檢定名稱: 中國科技大學專案檢定-進階企劃考試
檢定日期: 2019/6/12 (三) 17:00~18:10
檢定考場: 中國科技大學
檢定教室: 格致樓404/405教室
公佈合格名單日期:7/19(五)下午六點

注意:請查詢您的考生編號及確認您的中英文姓名,中英文姓名如有錯誤請於檢定現場主動更正並告知檢定人員以免影響檢定證書製作的正確性。若有其他檢定相關問題,請來信至:bppt@tbsa.tw,或來電 02-6613-0520洽詢。


考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
P1912001
傅羽蔓
FU,YU-MAN
P1912002
王柏翔
WANG,PO-HSIANG
P1912003
羅晏琳
LUO,YEN-LING
P1912004
林睦慈
LIN,MU-CI
P1912005
賴縉諺
LAI,JIN-YAN
P1912006
陳品妤
CHEN,PIN-YU
P1912007
郭碩泓
GUO,SHUO-HONG
P1912008
林雯萱
LIN,WEN-XUAN
P1912009
林鈺婷
LIN,YU-TING
P1912010
詹昀菱
ZHAN,YUN-LING
P1912011
李意琦
LI,YI-QI
P1912012
傅琦雯
FU,QI-WEN
P1912013
吳依倫
WU,YI-LUN
P1912014
鄭卉筠
CHENG,HUI-YUN
P1912015
錢冠羽
CHIEN,KUAN-YU
P1912016
薛承逸
HSUEH,CHENG-YI
P1912017
林姿君
LIN,ZI-JUN
P1912018
陳富元
CHEN,FU-YUAN
P1912019
涂芯瑀
TU,HSIN-YU
P1912020
黃宇嬋
HUANG,YU-CHAN
P1912021
林子庭
LIN,TZU-TING
P1912022
陳靜婷
CHEN,CHIN-TING
P1912023
黃映渝
HUANG,YING-YU
P1912024
徐佑維
HSU,YU-WEI
P1912025
羅歆茹
LO,HSIN-JU
P1912026
徐嘉妤
HSU,CHIA-YU
P1912027
黃雅瑜
HUANG,YA-YU
P1912028
陳嘉澤
CHEN,CHIA-TSE
P1912029
潘思穎
PAN,SI-YING
P1912030
黃季
HUANG,CHI-HSIEN
P1912031
陳昱翔
CHEN,YU-SIANG
P1912032
方立丞
FANG,LI-CHENG
P1912033
陳佑軒
CHEN,YU-HSUAN
P1912034
蔡承恩
TSAI,CHENG-EN
P1912035
鄭雅茹
ZHENG,YA-RU
P1912036
吳曼甄
WU,MAN-ZHEN
P1912037
詹子泓
CHAN,TZU-HUNG
P1912038
余姍蓉
YU,SHAN-RONG
P1912039
李庭瑀
LI,TING-YU
P1912040
洪聖婷
HUNG,SHENG-TING
P1912041
陳歆霓
CHEN,HSIN-NI
P1912042
楊宜安
YANG,YI-AN
P1912043
林珈瑄
LIN,CHIA-HSUAN
P1912044
林奕伶
LIN,YI-LING
P1912045
陳玟茹
CHEN,WEN-RU
P1912046
梁永儀
LIANG,YONG-YI
P1912047
江姵萱
CHIANG,PEI-HSUAN
P1912048
陳宣竹
CHEN,HSUAN-CHU
P1912049
蔡雨潔
TSAI,YU-CHIEH
P1912050
莊富焜
ZHUANG,FU-KUN
P1912051
蔡律揚
TSAI,LU-YANG
P1912052
陳逸澤
CHEN,YI-ZE
P1912053
李學弘
XUE,HONG-LI
P1912054
張筑軒
CHANG,CHU-HSUAN
P1912055
金品辰
CHIN,PIN-CHEN
P1912056
廖孜邗
LIAO,ZI-HAN
P1912057
葉姿吟
YEZIYIN
P1912058
蕭雅芸
HSIAO,YA-YUN
P1912059
鄭㚤Q
ZHENG,YI-WEN
P1912060
張烜寧
CHANG,XUAN-NING
P1912061
古浩均
KU,HAO-YUN
P1912062
吳俞慧
WU,YU-HUEI
P1912063
顏嘉成
YEN,CHIA-CHEN
P1912064
袁子筑
YUAN,TZV-CHV
P1912065
張馨月
CHANG,HSIN-YUEH
P1912066
廖羿淳
LIAO,YI-CHUN
P1912067
岳昕
YUEN,SHIN
P1912068
黃偉庭
HUANG,WEI-TING
P1912069
溫芮瑜
WEN,JUI-YU
P1912070
陳力寧
CHEN,LI-NIN
P1912071
廖i佑
LIAO,KUN-YU
P1912072
黃品逸
HUANG,PIN-I
P1912073
許有欣
HSU,YU-HSIN
P1912074
朱壽妍
CHU,SHU-YAN
P1912075
蔡宜庭
TSAI,YI-TING
P1912076
陳冠凱
CHEN,GU-KAI
P1912077
葉奇
YEH,CHYI-FENG


友善列印