TBSA社團法人台灣商務策劃協會(行銷企劃證照考試、行銷企劃證照課程、創新企劃競賽、商務企劃能力檢定、WBSA台灣認證中心) -- 2019 淡江大學-初級專案檢定
正在加載......
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    學習會員註冊
2019 淡江大學-初級專案檢定

TBSA初級檢定考生編號公告 2019年TBSA商務企劃能力初級檢定-淡江大學專案-考生編號公告

注意事項
(一) 請於應考時攜帶雙證件(第一及第二證件),做為進場檢驗身分之用。
1.第一證件:中華民國國民身分證正本(或有效期限內之護照正本)。
2.第二證件:有照片之證明文件(健保卡、駕照二擇一、學生證)。
如果未攜帶本測驗認可之有效證件,視同違規,並取消應試資格,不得入場應試。
(二)本次採用電腦閱卷,請攜帶2B鉛筆及橡皮擦等文具用品應試。
(三)測驗正式開始後15分鐘,將停止入場。為避免影響您的權益,請準時入場。
如有任何問題,請電洽TBSA檢定考試小組 電話:(02)6613-0520 。


檢定名稱: 淡江大學專案檢定-初級考試
檢定日期: 2019/11/04 (一) 10:00~11:10
檢定考場: 淡江大學
檢定教室: 商管大樓B615教室
公佈合格名單日期:2019/11/11(一)下午六點後於官網

注意:請查詢您的考生編號及確認您的中英文姓名,中英文姓名如有錯誤請於檢定現場主動更正並告知檢定人員以免影響檢定證書製作的正確性。若有其他檢定相關問題,請來信至:bppt@tbsa.tw,或來電 02-6613-0520洽詢。


考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
P1922001 何浩平 HE,HAO-PING P1922034 陳兆威 CHEN,CHAO-WEI
P1922002 張廷任 ZHANG,TING-REN P1922035 莊雅晴 CHUANG,YA-CHING
P1922003 塗珺媛 TWU,JYUN-YUAN P1922036 曹博婷 TSAO,PO-TING
P1922004 黃煜翔 HUANG,YU-XIANG P1922037 連唯雅 LIEN,WEI-YA
P1922005 周奕嘉 ZHOU,YI-JIA P1922038 吳少甫 WU,SHAO-FU
P1922006 吳旻育 WU,MIN-YU P1922039 蘇品嘉 SU,PIN-CHIA
P1922007 吳玫寰 WU,MEI-HUAN P1922040 蘇淑㯴 SU,SHU-RONG
P1922008 杜杰 TU,JAY P1922041 李姿慧 LEE,TZU-HUI
P1922009 杜威 TU,WEI P1922042 翁偉翔 WENG,WEI-HSIANG
P1922010 彭興文 PENG,HSING-WEN P1922043 彭賢炘 PENG,HSIEN-HSIN
P1922011 張家榮 CHANG,CHIA-JUNG P1922044 李沛壕 LEE,PEI-HAO
P1922012 葉睿霆 YEH,JUI-TING P1922045 鄭宛臻 CHENG,WAN-CHEN
P1922013 胡子翎 HU,TSU-LING P1922046 黃科豪 HUANG,KE-HAO
P1922014 孫宇  SUN, YU P1922047 孫小喬 SUN,HSIAO-CHIAO
P1922015 蔡思瑩 TSAI,SI-YING P1922048 謝豐吉 HSIEH, FONG-CHI
P1922016 白昀霏 PAI,YUN-FEI P1922049 李紹弘 LEE,SHAO-HAUNG
P1922017 唐緯 TANG, WEI P1922050 戴安培 TAI,AN-PEI
P1922018 劉鴻文 LIU,HONG-WEN P1922051 王若蘋 WANG JO PIN
P1922019 陳昱縉 CHEN,YU-JIN P1922052 周采儀 CHOU TSAI YI
P1922020 欉逸欣 TSUNG,YI-HSIN P1922053 何青 HO,CHING
P1922021 簡愛 CHIEN,AI P1922054 彭俊諺 PENG,CHUN-YEN
P1922022 王詮文 WANG,CHUAN-WEN P1922055 張祺彥 CHANG,CHI-YEN
P1922023 林彧德 LIN,YU-TE P1922056 葉彥辰 YEH,YEN-CHEN
P1922024 楊仕瑋 YANG, SHIH-WEI P1922057 簡佑珊 JIAN,YOU-SHAN
P1922025 呂昆穎 LU,KUN-YING P1922058 陳淵翰 CHEN,YUAN-HAN
P1922026 張詠婷 CHANG,YONG-TING P1922059 林翰廷 LIN,HAN-TING
P1922027 張虔慈 CHANG,CHIEN-TZU P1922060 王立豪 WANG,LI-HAO
P1922028 廖禹丞 LIAO,YU-CHENG P1922061 王柏崴 WANG,PO-WEI
P1922029 陳天涵 CHEN,TIEN-HAN P1922062 李卓威 LI,ZHUO-WEI
P1922030 李婕寧 LEE,CHICH-NING P1922063 沈君和 SHEN,JUN-HE
P1922031 張嘉芸 CHANG,CHIA-YUN P1922064 李欣宜 LI,HSINJ-L
P1922032 周範淳 CHOU,FAN-CHEN P1922065 鐘媙 CHUNG,WEI
P1922033 蕭彥翔 XIAO,YAN-XIANG      


友善列印