TBSA社團法人台灣商務策劃協會(行銷企劃證照考試、行銷企劃證照課程、創新企劃競賽、商務企劃能力檢定、WBSA台灣認證中心) -- 2021年 公開檢定第三季會考(北區)
正在加載......
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    學習會員註冊
2021年 公開檢定第三季會考(北區)

無標題文件 <body><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5"> <title> <font face="微軟正黑體"> 初級/進階檢定第一季會考</font> TBSA初級/進階檢定考生編號公告

2021年TBSA商務企劃能力檢定第三季會考 考生編號公告(台北)

注意事項
(一) 請於應考時攜帶雙證件(第一及第二證件),做為進場檢驗身分之用。
  1.第一證件:中華民國國民身分證正本(或有效期限內之護照正本)。
  2.第二證件:有照片之證明文件(健保卡、駕照二擇一,學生證恕不列入有效證件)或應試通知。
  如果未攜帶本測驗認可之有效證件,視同違規,並取消應試資格,不得入場應試。
(二)初級:本次採用電腦閱卷,請攜帶2B鉛筆及橡皮擦等文具用品應試。
   進階:本次採用筆試測驗,請攜帶藍色、黑色原子筆、立可帶等文具用品應試。
(三)測驗正式開始後15分鐘,將停止入場。為避免影響您的權益,請準時入場。
如有任何問題,請電洽TBSA檢定考試小組 電話:(02)6613-0520。

 

注意:請查詢您的考生編號及確認您的中英文姓名,中英文姓名如有錯誤請於檢定現場主動更正並告知檢定人員,以免影響檢定證書製作的正確性。若有其他檢定相關問題,請來信至bppt@tbsa.tw,或來電02-6613-0520洽詢。


檢定考區:台北考區(初級/進階)
檢定日期:2021/8/29(日) 10:00~11:10(撰作考至13:00)
檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)
檢定教室:612教室
公佈合格名單:2021/9/3(五),請上TBSA網站查詢

考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
TPA2103001 丁婧予 TING,CHING-YU TPA2103011 吳智偉 WU,ZHI-WEL
TPA2103002 方宥涵 FANG,YOU-HAN TPA2103012 呂至璿 LU,CHIH-HSUAN
TPA2103003 方羿涵 FANG,YI-HANG TPA2103013 宋佳錡 SUNG,CHIA-CHI
TPA2103004 王子瑄 WANG,TZU-HSUAN TPA2103014 李維軒 LI,WEI-HEUAN
TPA2103005 王彥凱 WANG,YEN-KAI TPA2103015 阮嬿穎 JUAN,YAN-YING
TPA2103006 王曼瑄 WANG,MAN-HSUAN TPB2103001 陳彥伶 CHEN,YEN-LING
TPA2103007 王瑜龍 WANG,YU-LONG TPC2103001 許意卿 HSU,YI-CHING
TPA2103008 申惟毓 SHEN,WEI-YU TPC2103002 郭青筠 KUO,CHING-YUN
TPA2103009 江佩珊 JANG,PEI-SHAN
TPA2103010 吳沛軒 WU,PEI-HSUAN TPC2103004 江亭儀 CHIANG,TING-YI
TCA2103012 張晏均 CHANG,YEN-CHUN

 


檢定考區:台北考區(初級)
檢定日期:2021/8/29(日) 12:00~13:10
檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)
檢定教室:612教室
公佈合格名單:2021/9/20(一),請上TBSA網站查詢

考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
TPA2103016 卓恩潔 CHUO,EN-JIE TPA2103026 林思伃 LIN,SZU-YU
TPA2103017 周泠霓 CHOU,LING-NI TPA2103027 林柏安 LIN,PO-AN
TPA2103018 周禹丞 CHOU,YU-CHENG TPA2103028 林羿君 LIN,I-CHUN
TPA2103019 周郁倫 CHOU,YU-LUN TPA2103029 林致瀚 LIN,JHIH-HAN
TPA2103020 林立祺 LIN,LI-QI TPA2103030 林崇恩 LIN,CHUNG-EN
TPA2103021 林佩萱 LIN,PEI-XUAN TPA2103031 林開心 LIM,KAI-XIN
TPA2103022 林宜萱 LIY,YI-XUAN TPA2103032 邱士倫 CHIU,SHIH-LUN
TPA2103023 林欣穎F LIN,HSIN-YING TPA2103033 邱靖驊 CHIU,CHING-HUA
TPA2103034 侯沛妤 HOU,PEI-YU
TPA2103025 林姿伊 LIN,TZU-I TPA2103035 柯嵐瀞 KE,LAN-JING

 


檢定考區:台北考區(初級)
檢定日期:2021/8/29(日) 12:00~13:10
檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)
檢定教室:618教室
公佈合格名單:2021/9/20(一),請上TBSA網站查詢

考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
TPA2103036 洪子茵 HUNG,TZU-YIN TPA2103051 張麗瑜 CHANG,LI-YU
TPA2103037 洪筱媛 HONG,HSIAO-YUAN TPA2103052 曹詠婕 TSAO,YUNG-CHIEH
TPA2103038 徐亮筠 HSU,LIAN-YUN TPA2103053 莊景雲 ZHUANG,JING-YUN
TPA2103039 徐逸辰 HSU,YI CHEN TPA2103054 許可人 HSU,KE-JEN
TPA2103040 涂光佑 TU,KUANG-YOU TPA2103055 許育嘉 HSU,YU-CHIA
TPA2103041 高怡晴 GAO,YI-CING TPA2103056 許雅婷 HSU,YA-TING
TPA2103042 高碧珮 GAO,BI-PEI TPA2103057 連心怡 LIAN,XIN-YEE
TPA2103043 張少瑋 JHANG,SHAO-WEI TPA2103058 陳孟慧 CHEN,MENG-HUI
TPA2103044 張世穎 CHANG,SHIH-YING TPA2103059 陳怡伶 CHEN,YI-LING
TPA2103045 張安緹 CHANG,AN-TI TPA2103060 陳泳翰 CHEN,YONG-HAN
TPA2103046 張承暉 CHANG,CHENG-HUI TPA2103061 陳咨君 CHEN,TZU-CHUN
TPA2103047 張家華 CHANG,CHIA-HUA TPA2103062 陳威克 CHEN,WEI-KE
TPA2103048 張家儀 CHANG,CHIA-YI TPA2103063 陳宣安 CHEN,HSUEN-AN
TPA2103049 張晏榕 ZHANG,YAN-RONG TPA2103064 陳律翔 CHEN,LU-HSIANG
TPA2103050 張智傑 CHANG,CHIH-CHIEH TPA2103065 陳柏宇 CHEN,BO-YU

 


檢定考區:台北考區(初級)
檢定日期:2021/8/29(日) 14:00~15:10
檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)
檢定教室:612教室
公佈合格名單:2021/9/20(一),請上TBSA網站查詢

考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
TPA2103066 陳祐庭 CHEN,YU-TING TPA2103076 黃羽瑄 HUANG,YU-HSUAN
TPA2103067 陳煒承 CHEN,WEI-CHENG TPA2103077 黃孟涵 HUANG,MENGHAN-HAN
TPA2103068 陳萱倫 CHEN,HSUAN-LUN TPA2103078 黃奕華 HUANG,YI-HUA
TPA2103069 陳鈺翎 CHEN,YU-LING TPA2103079 黃姿諭 HUANG,TZU-YU
TPA2103070 陳綵婕 CHEN,CAI-JIE TPA2103080 黃郁瑋 HUANG,YU-WEI
TPA2103071 陳穎姿 CHEN,YING-TZU TPA2103081 黃詠涵 HUANG,YONG-HAN
TPA2103072 彭涵琳 PENG,HAN-LIN TPA2103082 黃意晴 HUANG,YI-CING
TPA2103073 曾元麒 TSENG,YUAN-CHI TPA2103083 黃筱筑 HUANG,HSIAO-CHU
TPA2103074 曾姳璇 TSENG,MING-HSUAN TPA2103084 黃農茵 HUANG,NUNG-YIN
TPA2103075 舒麗娟 SHU,LI-CHUAN TPA2103085 楊千慧 YANG,CHIEN-HUI
TPA2103024 林欣穎A LIN,SHIN-YING

 


檢定考區:台北考區(初級)
檢定日期:2021/8/29(日) 14:00~15:10
檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)
檢定教室:618教室
公佈合格名單:2021/9/20(一),請上TBSA網站查詢

考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
TPA2103086 楊敦如 YANG,DWEN-JU TPA2103102 戴瑋 DAI,WEI
TPA2103087 葛潔 KO,CHIEH TPA2103103 謝佳樺 CHIA,HUA-HSIEH
TPA2103088 廖雨柔 LIAO,YU-JOU TPA2103104 謝旺軒 HSIEH,WANG-HSUAN
TPA2103089 廖翊崴 LIAO,I-WEI TPA2103105 謝瑀玟 XIE,YU-WEN
TPA2103090 褚心琪 CHU,XIN-CHI TPA2103106 鍾佳瑋 CHUNG,CHIA-WEI
TPA2103091 劉于芃 LIU,YU-PENG TPA2103107 鍾孟軒 CHUNG,MENG-HSUAN
TPA2103092 劉侑晴 LIU,YU-CHING TPA2103108 簡卉穎 CHIEN,HUI-YING
TPA2103093 劉豈岑 LIU,QI-CEN TPA2103109 簡宏叡 CHIEN,HUNG-JUI
TPA2103094 潘欣慧 PAN,HSIN-HUI TPA2103110 簡婉怡 CHIEN,WAN-YI
TPA2103095 蔡智丞 CAI,JHIH-CHENG TPA2103111 簡禧 CHIEN,HSI
TPA2103096 蔡齡 TSAI,LIN TPA2103112 聶小峰 NIP,SIO-FONG
TPA2103097 鄭育麟 ZHENG,YU-LIN TPA2103113 魏韻芳 WEI,YUN-FANG
TPA2103098 黎欣宜 CINDY,LOI,SHING-YI TPA2103114 羅妍婷 LO,YEN-TING
TPA2103099 賴君儀 LAI,CHUN-YI TPA2103115 羅筠婷 LO,YUN-TING
TPA2103100 賴冠余 LAI,GUAN-YU TPA2103116 蘇昱 SU,YU
TPA2103101 賴姿穎 LAI,TZU-YING TPA2103117 鐘翊庭 CHUNG,YI-TING

 

<p><span class="title">TBSA初級/進階檢定考生編號公告</span></p> <p><span style="font-family: 微軟正黑體;"><span class="title1">2021年TBSA商務企劃能力檢定第三季會考 考生編號公告(台北)</span><br /><br />注意事項<br />(一) 請於應考時攜帶雙證件(第一及第二證件),做為進場檢驗身分之用。<br />  1.第一證件:中華民國國民身分證正本(或有效期限內之護照正本)。<br />  2.第二證件:有照片之證明文件(健保卡、駕照二擇一,學生證恕不列入有效證件)或應試通知。<br />  如果未攜帶本測驗認可之有效證件,視同違規,並取消應試資格,不得入場應試。<br />(二)初級:本次採用電腦閱卷,請攜帶2B鉛筆及橡皮擦等文具用品應試。<br />   進階:本次採用筆試測驗,請攜帶藍色、黑色原子筆、立可帶等文具用品應試。<br />(三)測驗正式開始後15分鐘,將停止入場。為避免影響您的權益,請準時入場。<br />如有任何問題,請電洽TBSA檢定考試小組 電話:(02)6613-0520。</span></p> <p> </p> <p><span class="content2">注意:請查詢您的考生編號及確認您的中英文姓名,中英文姓名如有錯誤請於檢定現場主動更正並告知檢定人員,以免影響檢定證書製作的正確性。若有其他檢定相關問題,請來信至<a href="mailto:bppt@tbsa.tw" target="_blank" rel="noopener">bppt@tbsa.tw</a>,或來電02-6613-0520洽詢。</span></p> <hr /> <p><span class="content2">檢定考區:台北考區(初級/進階)<br />檢定日期:2021/8/29(日) 10:00~11:10(撰作考至13:00)<br />檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)<br />檢定教室:612教室<br />公佈合格名單:2021/9/20(一),<a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384921">請上TBSA網站查詢</a></span></p> <table class="Design2" style="width: 630px; height: 223px;" border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="width: 103.438px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 71.6406px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 145.828px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> <td style="width: 97.75px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 72.6406px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 124.703px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103001</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">丁婧予</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">TING,CHING-YU</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPA2103011</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">吳智偉</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">WU,ZHI-WEL</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103002</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">方宥涵</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">FANG,YOU-HAN</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPA2103012</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">呂至璿</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">LU,CHIH-HSUAN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103003</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">方羿涵</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">FANG,YI-HANG</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPA2103013</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">宋佳錡</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">SUNG,CHIA-CHI</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103004</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">王子瑄</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">WANG,TZU-HSUAN</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPA2103014</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">李維軒</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">LI,WEI-HEUAN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103005</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">王彥凱</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">WANG,YEN-KAI</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPA2103015</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">阮嬿穎</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">JUAN,YAN-YING</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103006</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">王曼瑄</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">WANG,MAN-HSUAN</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPB2103001</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">陳彥伶</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">CHEN,YEN-LING</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103007</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">王瑜龍</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">WANG,YU-LONG</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPC2103001</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">許意卿</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">HSU,YI-CHING</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103008</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">申惟毓</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">SHEN,WEI-YU</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPC2103002</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">郭青筠</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">KUO,CHING-YUN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103009</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">江佩珊</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">JANG,PEI-SHAN</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPC2103003</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">邱若薇</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">CHIU,JO-WEI</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.438px; height: 18px;">TPA2103010</td> <td style="width: 71.6406px; height: 18px;">吳沛軒</td> <td style="width: 145.828px; height: 18px;">WU,PEI-HSUAN</td> <td style="width: 97.75px; height: 18px;">TPC2103004</td> <td style="width: 72.6406px; height: 18px;">江亭儀</td> <td style="width: 124.703px; height: 18px;">CHIANG,TING-YI</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr /> <p><span class="content2">檢定考區:台北考區(初級)<br />檢定日期:2021/8/29(日) 12:00~13:10<br />檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)<br />檢定教室:612教室<br />公佈合格名單:2021/9/20(一),<a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384921">請上TBSA網站查詢</a></span></p> <table class="Design2" style="width: 630px; height: 220px;" border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="width: 103.625px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 71.8438px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 142.609px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> <td style="width: 100.594px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 62.6094px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 134.719px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103016</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">卓恩潔</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">CHUO,EN-JIE</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103026</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林思伃</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIN,SZU-YU</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103017</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">周泠霓</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">CHOU,LING-NI</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103027</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林柏安</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIN,PO-AN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103018</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">周禹丞</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">CHOU,YU-CHENG</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103028</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林羿君</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIN,I-CHUN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103019</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">周郁倫</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">CHOU,YU-LUN</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103029</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林致瀚</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIN,JHIH-HAN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103020</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林立祺</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIN,LI-QI</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103030</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林崇恩</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIN,CHUNG-EN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103021</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林佩萱</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIN,PEI-XUAN</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103031</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">林開心</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">LIM,KAI-XIN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103022</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林宜萱</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIY,YI-XUAN</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103032</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">邱士倫</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">CHIU,SHIH-LUN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103023</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林欣穎</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIN,SHIN-YING</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103033</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">邱靖驊</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">CHIU,CHING-HUA</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103024</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林欣穎</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIN,SHIN-YING</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103034</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">侯沛妤</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">HOU,PEI-YU</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 103.625px; height: 18px;">TPA2103025</td> <td style="width: 71.8438px; height: 18px;">林姿伊</td> <td style="width: 142.609px; height: 18px;">LIN,TZU-I</td> <td style="width: 100.594px; height: 18px;">TPA2103035</td> <td style="width: 62.6094px; height: 18px;">柯嵐瀞</td> <td style="width: 134.719px; height: 18px;">KE,LAN-JING</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr /> <p><span class="content2">檢定考區:台北考區(初級)<br />檢定日期:2021/8/29(日) 12:00~13:10<br />檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)<br />檢定教室:618教室<br />公佈合格名單:2021/9/20(一),<a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384921">請上TBSA網站查詢</a></span></p> <table class="Design2" style="width: 630px; height: 363px;" border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 57.1875px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 154.469px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> <td style="width: 98.3125px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 61.1875px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 148.531px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103036</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">洪子茵</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">HUNG,TZU-YIN</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103051</td> <td style="width: 61.1875px;">張麗瑜</td> <td style="width: 148.531px;">CHANG,LI-YU</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103037</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">洪筱媛</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">HONG,HSIAO-YUAN</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103052</td> <td style="width: 61.1875px;">曹詠婕</td> <td style="width: 148.531px;">TSAO,YUNG-CHIEH</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103038</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">徐亮筠</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">HSU,LIAN-YUN</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103053</td> <td style="width: 61.1875px;">莊景雲</td> <td style="width: 148.531px;">ZHUANG,JING-YUN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103039</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">徐逸辰</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">HSU,YI CHEN</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103054</td> <td style="width: 61.1875px;">許可人</td> <td style="width: 148.531px;">HSU,KE-JEN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103040</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">涂光佑</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">TU,KUANG-YOU</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103055</td> <td style="width: 61.1875px;">許育嘉</td> <td style="width: 148.531px;">HSU,YU-CHIA</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103041</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">高怡晴</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">GAO,YI-CING</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103056</td> <td style="width: 61.1875px;">許雅婷</td> <td style="width: 148.531px;">HSU,YA-TING</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103042</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">高碧珮</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">GAO,BI-PEI</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103057</td> <td style="width: 61.1875px;">連心怡</td> <td style="width: 148.531px;">LIAN,XIN-YEE</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103043</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張少瑋</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">JHANG,SHAO-WEI</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103058</td> <td style="width: 61.1875px;">陳孟慧</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,MENG-HUI</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103044</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張世穎</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,SHIH-YING</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103059</td> <td style="width: 61.1875px;">陳怡伶</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,YI-LING</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103045</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張安緹</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,AN-TI</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103060</td> <td style="width: 61.1875px;">陳泳翰</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,YONG-HAN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103046</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張承暉</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,CHENG-HUI</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103061</td> <td style="width: 61.1875px;">陳咨君</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,TZU-CHUN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103047</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張家華</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,CHIA-HUA</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103062</td> <td style="width: 61.1875px;">陳威克</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,WEI-KE</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103048</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張家儀</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,CHIA-YI</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103063</td> <td style="width: 61.1875px;">陳宣安</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,HSUEN-AN</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103049</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張晏榕</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">ZHANG,YAN-RONG</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103064</td> <td style="width: 61.1875px;">陳律翔</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,LU-HSIANG</td> </tr> <tr style="height: 18px;"> <td style="width: 96.3125px; height: 18px;">TPA2103050</td> <td style="width: 57.1875px; height: 18px;">張智傑</td> <td style="width: 154.469px; height: 18px;">CHANG,CHIH-CHIEH</td> <td style="width: 98.3125px;">TPA2103065</td> <td style="width: 61.1875px;">陳柏宇</td> <td style="width: 148.531px;">CHEN,BO-YU</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr /> <p><span class="content2">檢定考區:台北考區(初級)<br />檢定日期:2021/8/29(日) 14:00~15:10<br />檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)<br />檢定教室:612教室<br />公佈合格名單:2021/9/20(一),<a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384921">請上TBSA網站查詢</a></span></p> <table class="Design2" style="width: 647px; height: 320px;" border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 57.1719px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 154.484px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> <td style="width: 94.2969px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 61.1875px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 169.562px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103066</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳祐庭</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,YU-TING</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103076</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃羽瑄</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,YU-HSUAN</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103067</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳煒承</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,WEI-CHENG</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103077</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃孟涵</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,MENGHAN-HAN</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103068</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳萱倫</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,HSUAN-LUN</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103078</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃奕華</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,YI-HUA</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103069</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳鈺翎</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,YU-LING</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103079</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃姿諭</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,TZU-YU</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103070</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳綵婕</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,CAI-JIE</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103080</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃郁瑋</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,YU-WEI</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103071</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">陳穎姿</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">CHEN,YING-TZU</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103081</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃詠涵</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,YONG-HAN</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103072</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">彭涵琳</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">PENG,HAN-LIN</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103082</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃意晴</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,YI-CING</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103073</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">曾元麒</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">TSENG,YUAN-CHI</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103083</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">黃筱筑</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">HUANG,HSIAO-CHU</td> </tr> <tr style="height: 26px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 26px;">TPA2103074</td> <td style="width: 57.1719px; height: 26px;">曾姳璇</td> <td style="width: 154.484px; height: 26px;">TSENG,MING-HSUAN</td> <td style="width: 94.2969px; height: 26px;">TPA2103084</td> <td style="width: 61.1875px; height: 26px;">黃農茵</td> <td style="width: 169.562px; height: 26px;">HUANG,NUNG-YIN</td> </tr> <tr style="height: 28px;"> <td style="width: 96.2969px; height: 28px;">TPA2103075</td> <td style="width: 57.1719px; height: 28px;">舒麗娟</td> <td style="width: 154.484px; height: 28px;">SHU,LI-CHUAN</td> <td style="width: 94.2969px; height: 28px;">TPA2103085</td> <td style="width: 61.1875px; height: 28px;">楊千慧</td> <td style="width: 169.562px; height: 28px;">YANG,CHIEN-HUI</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <hr /> <p><span class="content2">檢定考區:台北考區(初級)<br />檢定日期:2021/8/29(日) 14:00~15:10<br />檢定考場:愛蘇活教育訓練中心(台北市重慶南路1段10號6樓)<br />檢定教室:618教室<br />公佈合格名單:2021/9/20(一),<a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384921">請上TBSA網站查詢</a></span></p> <table class="Design2" style="width: 630px; height: 367px;" border="0" width="650" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center"> <tbody> <tr style="height: 20px;"> <td style="width: 93.2969px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 57.1875px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 152.484px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> <td style="width: 92.2969px; height: 20px;" height="20"> <div align="center"><span class="content2">考生編號</span></div> </td> <td style="width: 55.1719px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">姓名</span></div> </td> <td style="width: 165.562px; height: 20px;"> <div align="center"><span class="content2">英文姓名</span></div> </td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103086</td> <td style="width: 57.1875px;">楊敦如</td> <td style="width: 152.484px;">YANG,DWEN-JU</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103102</td> <td style="width: 55.1719px;">戴瑋</td> <td style="width: 165.562px;">DAI,WEI</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103087</td> <td style="width: 57.1875px;">葛潔</td> <td style="width: 152.484px;">KO,CHIEH</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103103</td> <td style="width: 55.1719px;">謝佳樺</td> <td style="width: 165.562px;">CHIA,HUA-HSIEH</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103088</td> <td style="width: 57.1875px;">廖雨柔</td> <td style="width: 152.484px;">LIAO,YU-JOU</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103104</td> <td style="width: 55.1719px;">謝旺軒</td> <td style="width: 165.562px;">HSIEH,WANG-HSUAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103089</td> <td style="width: 57.1875px;">廖翊崴</td> <td style="width: 152.484px;">LIAO,I-WEI</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103105</td> <td style="width: 55.1719px;">謝瑀玟</td> <td style="width: 165.562px;">XIE,YU-WEN</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103090</td> <td style="width: 57.1875px;">褚心琪</td> <td style="width: 152.484px;">CHU,XIN-CHI</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103106</td> <td style="width: 55.1719px;">鍾佳瑋</td> <td style="width: 165.562px;">CHUNG,CHIA-WEI</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103091</td> <td style="width: 57.1875px;">劉于芃</td> <td style="width: 152.484px;">LIU,YU-PENG</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103107</td> <td style="width: 55.1719px;">鍾孟軒</td> <td style="width: 165.562px;">CHUNG,MENG-HSUAN</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103092</td> <td style="width: 57.1875px;">劉侑晴</td> <td style="width: 152.484px;">LIU,YU-CHING</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103108</td> <td style="width: 55.1719px;">簡卉穎</td> <td style="width: 165.562px;">CHIEN,HUI-YING</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103093</td> <td style="width: 57.1875px;">劉豈岑</td> <td style="width: 152.484px;">LIU,QI-CEN</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103109</td> <td style="width: 55.1719px;">簡宏叡</td> <td style="width: 165.562px;">CHIEN,HUNG-JUI</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103094</td> <td style="width: 57.1875px;">潘欣慧</td> <td style="width: 152.484px;">PAN,HSIN-HUI</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103110</td> <td style="width: 55.1719px;">簡婉怡</td> <td style="width: 165.562px;">CHIEN,WAN-YI</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103095</td> <td style="width: 57.1875px;">蔡智丞</td> <td style="width: 152.484px;">CAI,JHIH-CHENG</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103111</td> <td style="width: 55.1719px;">簡禧</td> <td style="width: 165.562px;">CHIEN,HSI</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103096</td> <td style="width: 57.1875px;">蔡齡</td> <td style="width: 152.484px;">TSAI,LIN</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103112</td> <td style="width: 55.1719px;">聶小峰</td> <td style="width: 165.562px;">NIP,SIO-FONG</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103097</td> <td style="width: 57.1875px;">鄭育麟</td> <td style="width: 152.484px;">ZHENG,YU-LIN</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103113</td> <td style="width: 55.1719px;">魏韻芳</td> <td style="width: 165.562px;">WEI,YUN-FANG</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103098</td> <td style="width: 57.1875px;">黎欣宜</td> <td style="width: 152.484px;">CINDY,LOI,SHING-YI</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103114</td> <td style="width: 55.1719px;">羅妍婷</td> <td style="width: 165.562px;">LO,YEN-TING</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103099</td> <td style="width: 57.1875px;">賴君儀</td> <td style="width: 152.484px;">LAI,CHUN-YI</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103115</td> <td style="width: 55.1719px;">羅筠婷</td> <td style="width: 165.562px;">LO,YUN-TING</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103100</td> <td style="width: 57.1875px;">賴冠余</td> <td style="width: 152.484px;">LAI,GUAN-YU</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103116</td> <td style="width: 55.1719px;">蘇昱</td> <td style="width: 165.562px;">SU,YU</td> </tr> <tr> <td style="width: 93.2969px;">TPA2103101</td> <td style="width: 57.1875px;">賴姿穎</td> <td style="width: 152.484px;">LAI,TZU-YING</td> <td style="width: 92.2969px;">TPA2103117</td> <td style="width: 55.1719px;">鐘翊庭</td> <td style="width: 165.562px;">CHUNG,YI-TING</td> </tr> </tbody> </table> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p> </p> <p><br /> <div class="noimage"> <table summary="" width="100%" align="right"> <!--WSG412 present bonus--> <!--WSG412 end--> <tr valign="top"> <td colspan="2"> </td> </tr> </table> </div> <table summary="" width="85%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="ptdet-def"> </table> </div> </div> <br class="wrap" /> <div class="other"> <span></span> <span><img border="0" src="http://www.tbsa.tw/ezfiles/tbsa/style/13361/pictures/hotlist.gif" alt="" align="absmiddle" /><script language='javascript'><!-- if(typeof(CmLoginCust)!='undefined'){ document.write('<a href="javascript:void(window.open("addfavlist.phtml?Part=202103","","scrollbars,width=500,height=360"))">') document.write("加入收藏夾</a>") } else{ document.write('<a href="login.phtml?From=ptdetail.phtml?Part=202103">') document.write("加入收藏夾</a>") } --></script> </span> <span></span> <span><img border="0" src="http://www.tbsa.tw/ezfiles/tbsa/style/13361/pictures/print.gif" alt="" align="absmiddle" /><a class='pwd-link' href="partprint.phtml?Part=202103&Category=384917&Style=3" target=_blank>友善列印</a></span> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="md_bottom"> <div class="layer_03"> <div class="layer_02"> <div class="layer_01"><img src="../pictures/spacer.gif" height="1px" border="0" alt="" /></div> </div></div> </div> </div> <input type="hidden" name="AddcartPart" value="" /> <input type="hidden" name="AddMethod" value="0" /> <input type="hidden" name="Type" value="" /> </form> <br class="wrap" /> </div> </div> </div> </div> <div class="bottom"> <div class="d_03"> <div class="d_02"> <div class="d_01"><img src="http://www.tbsa.tw/ezfiles/tbsa/style/13361/pictures/spacer.gif" height="1px" border="0" alt="" /></div> </div> </div> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="mainfoot"> <div class="foot"> <div class="layer_03"> <div class="layer_02"> <div class="layer_01"> <div class="gotop"><a href="#" title="gotop"><img src="http://www.tbsa.tw/ezfiles/tbsa/style/13361/pictures/top.gif" alt="gotop" border="0" /></a></div> <div class="copyright"><font face="Arial, Helvetica, 微軟正黑體" size="2"> <div id="alllink" class="clearfix" > <div class="item" > <h3>認識TBSA</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370661">TBSA願景/使命/價值</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384255">四大任務策略</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370663">組織架構</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370665">策略合作單位</a> <h3>TBSA價值體系</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382229">企劃人才標準</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382231">創新企劃人才職業規範</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382233">企劃管理知識體系</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382235">企劃職涯發展地圖</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382237">教學發展</a> </div> <div class="item"> <h3>TBSA商務企劃能力檢定</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384295">TBSA商務企劃能力檢定體系 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370673">TBSA商務企劃能力初級檢定 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370675">TBSA商務企劃能力進階檢定 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384915">TBSA檢定日程表</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370677">TBSA檢定報名</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370679">TBSA檢定公告</a> </div> <div class="item"> <h3>WBSA創新企劃人才認證</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370687">WBSA認證體系</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384391">WBSA商務行銷企劃師認證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=457793">WBSA數位行銷企劃師認證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384393">WBSA品牌行銷策略師認證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=384395">WBSA事業營運策略師認證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370689">WBSA資格考證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370691">WBSA培訓考證</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=370693">WBSA審查標準</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382581">WBSA證照報名</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382583">WBSA證照公告</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382585">WBSA下載專區</a> </div> <div class="item"> <h3>校園教師專區</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=448535">TBSA校園種子教師研習營</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=453469">校園檢定到校考服務申請 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=453469">企劃課程協同教學服務申請 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382555">企劃職涯探索專題講座</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=447543">全國大專創新企劃競賽</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=455463">企劃資源網站</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=385779">專業顧問講師名錄</a> <div class="item"> <h3>學習會員專區</h3> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=424717">初級檢定專區 </a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=455373">進階檢定專區</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382567">TBSA檢定初級學習手冊</a> <a href="http://www.tbsa.tw/front/bin/ptlist.phtml?Category=382567#ba">TBSA檢定進階學習手冊</a> </div> </div> <div class="clearfix"> <a class="small_logo" href="http://www.tbsa.tw/"><img src="http://www.tbsa.tw/ezfiles/tbsa/img/img/136587/logo_tbsa.jpg"></a> <div class="location"><font face="微軟正黑體"> <p>TBSA社團法人台灣商務策劃協會</p> <p>106台北市大安區瑞安街61巷1弄1號2樓</p> <p>電話:(02)6613-0520 傳真:(02)8751-9561 郵件信箱:<a href="mailto:bppt@tbsa.tw" target="_blank">bppt@tbsa.tw</a></p> <p>服務時間:週一至週五10:00~18:00</p> <p>Copyright c 2010 wwww.tbsa.tw All rights reserved.</p></font> </div> </div> </font><iframe title='iframe' width=0 height=0 frameborder='0' src='../../flowstatistic/bin/visit.phtml?ID=sobuy-tbsa' style='display:none'></iframe> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div><script language='javascript' src='../lib/cl_trim.js'></script> <script language='javascript'> <!-- function checkVote(p_form,p_type) { var l_form = eval('document.'+p_form); var num = 0; switch(p_type) { case '1' : for(var i=0;i<l_form.elements.length;i++) { if(l_form.elements[i].name=='VoteValue'){ obj = l_form.elements[i]; if(obj.checked){ num ++; break; } } } break; case '2' : if(l_form.VoteValue.selectedIndex!=-1) num++; break; case '3' : for(var i=0;i<l_form.elements.length;i++) { if(l_form.elements[i].name=='VoteValue[]'){ obj = l_form.elements[i]; if(obj.checked){ num ++; break; } } } break; } if(!num) { alert("請您至少選擇一項"); return false; } if(cl_trim(l_form.code.value,' ')!=cl_trim(l_form.vfcode.value,' ')){ alert("驗證碼錯誤"); return false; } return true; } function showVote(get,frm,cb,fun,url){ document.getElementById('floatDiv').className="showThis" document.getElementById('floatDiv').style.height=document.documentElement.scrollHeight; window.frames["floatDiv"].document.documentElement.style.background="#000"; document.getElementById('msgbox').className="showThis" document.getElementById('msgbox').innerHTML="<div class='msgcontent'>please waiting...</div>" document.getElementById("msgbox").style.top=document.documentElement.scrollTop+"px"; document.getElementById("msgbox").style.left="0px"; sajaxSubmit(get,frm,cb,fun,url); str = url.substr(url.length-10); if(str != 'VoteView=1') sajaxSubmit('get','','showVrf'+frm+'_cb','sajaxSubmit','vrform.phtml'); } function ShowResult(z){ var Res=getMsg(z) document.getElementById("floatDiv").className="showThis" document.getElementById("msgbox").className="showThis" document.getElementById("msgbox").innerHTML=Res.Content document.getElementById("msgbox").style.top=document.documentElement.scrollTop+"px"; if(Res.Other)alert(Res.Other) } --></script> <div id="msgbox" class="hideThis"></div> <iframe id="floatDiv" name="floatDiv" class="hideThis" width="100%" border="0" frameborder="0" src="null.html"></iframe> </body> </html><!-- generated at Sat Aug 13 2022 19:44:16 -->