TBSA社團法人台灣商務策劃協會(行銷企劃證照考試、行銷企劃證照課程、創新企劃競賽、商務企劃能力檢定、WBSA台灣認證中心) -- 2020 崑山科技大學-初級專案檢定
正在加載......
X
 
會員帳號 :
會員密碼 :
忘記密碼    學習會員註冊
2020 崑山科技大學-初級專案檢定

TBSA初級檢定考生編號公告 2020年TBSA商務企劃能力初級檢定-崑山科技大學專案-考生編號公告
注意事項
(一) 請於應考時攜帶雙證件(第一及第二證件),做為進場檢驗身分之用。
1.第一證件:中華民國國民身分證正本(或有效期限內之護照正本)。
2.第二證件:有照片之證明文件(健保卡、駕照二擇一、學生證)。
如果未攜帶本測驗認可之有效證件,視同違規,並取消應試資格,不得入場應試。
(二)本次採用電腦閱卷,請攜帶2B鉛筆及橡皮擦等文具用品應試。
(三)測驗正式開始後15分鐘,將停止入場。為避免影響您的權益,請準時入場。
如有任何問題,請電洽TBSA檢定考試小組 電話:(02)6613-0520 。


檢定名稱: 崑山科技大學專案檢定-初級考試
檢定日期: 2020/12/12 (六) 11:00~12:10
檢定考場: 崑山科技大學
檢定教室: 商管學院B2502 P2034001 ~ P2034048
檢定教室: 商管學院B2503 P2034049 ~ P2034078
公佈合格名單日期:2020/12/18 下午6點後官網公告

注意:請查詢您的考生編號及確認您的中英文姓名,中英文姓名如有錯誤請於檢定現場主動更正並告知檢定人員以免影響檢定證書製作的正確性。若有其他檢定相關問題,請來信至:bppt@tbsa.tw,或來電 02-6613-0520洽詢。


考生編號
姓名
英文姓名
考生編號
姓名
英文姓名
P2034001
毛美淇
MAO,MEI-CHI
P2034002
王心妤
WANG,XIN-YU
P2034003
王詩雅
WANG,SHIH-YA
P2034004
何書嫻
HO,SHU-HSIEN
P2034005
余禹璇
YU,YU-HSUAN
P2034006
吳佳怡
WU,JIA-YI
P2034007
吳柏紘
WU,BO-HONG
P2034008
吳貫平
WU,GUAN-PING
P2034009
吳曉玟
WU,XIAO-WEN
P2034010
李佳勳
LEE,CHIA-HSUN
P2034011
李怡臻
LI,I-CHEN
P2034012
李美崎
LEE,MEI-CHI
P2034013
李致賢
LI,CHIN-HSIEN
P2034014
沈碧娟
SHEN,PI-CHUAN
P2034015
周立
CHOU,LL-FENG
P2034016
林永弘
LIN,YONG-HONG
P2034017
林志昌
LIN,CHIH-CHANG
P2034018
林芝琪
LIN,CHIH-CHI
P2034019
林芷伃
LIN,CHIH-YU
P2034020
林品錞
LIN,PIN-CHUN
P2034021
施易寬
SHIP,YI-KUAN
P2034022
施雅庭
SZ,YA-TING
P2034023
洪于茵
HUNG,YU-YIN
P2034024
洪于翔
HUNG,YU-HSIANG
P2034025
夏明慧
XIA,MING-HUI
P2034026
翁珮涵
PEI-HAN,WUNG
P2034027
翁靖忠
WENG,CHING-CHUNG
P2034028
翁語含
WENG,YU-HAN
P2034029
張玫菁
CHANG,MEI-CHING
P2034030
張憲鳴
CHANG,SHIAN-MING
P2034031
莊宸宇
CHUANG,CHEN-YU
P2034032
許喨瑋
XU,LIANG-WEI
P2034033
許雅涵
XU,YA-HAN
P2034034
郭泓嘉
GUO,HONG-JIA
P2034035
郭家宜
KUO,CHIA-I
P2034036
郭軒愷
KUO,HSUAN-KAI
P2034037
陳弘明
CHEN,HONG-MING
P2034038
陳孟涵
CHEN,MENG-HAN
P2034039
陳怡如
CHEN,YI-RU
P2034040
陳昶儒
CHEN,CHANG-RU
P2034041
陳珈霈
CHEN,JIA-PEI
P2034042
陳美惠
CHEN,MEI-HUI
P2034043
陳鴻祿
CHEN,HUNG-LU
P2034044
彭羽潔
PENG,YU-JIE
P2034045
曾庭瑄
TSENG,TING-HSUAN
P2034046
黃子盈
HUANG,TZU-YONG
P2034047
黃月鳳
HUANG,YUEH-FENG
P2034048
黃永滐
HUANG,YONG-JIE
P2034049
黃芯倢
HANG,XIN-JIE
P2034050
黃信翰
HUANG,SHN-HAN
P2034051
楊志賢
YANG,CHIH-HSIEN
P2034052
楊佳樺
YANG,JIA-HUA
P2034053
楊宗翰
YANG,TSUNG-HAN
P2034054
楊家晟
YANG,CHIA-CHENG
P2034055
楊峻安
YANG,JUN-AN
P2034056
楊淞宇
YANG,SONG-YU
P2034057
楊智凱
YANG,CHIH-KAI
P2034058
楊雅琪
YANG,YA-QI
P2034059
楊麗娟
YANG,LI-CHUAN
P2034060
董燕杰
TUNG,YEN-CHIEH
P2034061
詹景茵
CHAN,CHING-YIN
P2034062
熊品澄
XIONG,PIN-CHENG
P2034063
劉妍希
LIU,YAN-SI
P2034064
劉碧娟
LIOU,BI-JIUAN
P2034065
潘志剛
PAN,CHIH-KANG
P2034066
潘雅郁
PAN,YA-YU
P2034067
蔡榮陽
TSAI,JUNG-YANG
P2034068
蕭冏晢
HSIAO,CHIUNG-HSI
P2034069
賴文財
LAI,WEN-TSAI
P2034070
羅尹楨
LO,YIN-CHEN
P2034071
譚周純
TAN,CHOU-CHUN
P2034072
蘇淵稜
SU,YUAN-LENG
P2034073
饒采涵
RAO,CAI-HAN
P2034074
張宇鐘
TEO,YEE-CHONG
P2034075
林秋雯
LIN,QIU-WEN
P2034076
曾育祥
YU,HSIANG-ZENG
P2034077
林芳璦
LIN,FANG-AI
P2034078
陳富雄
CHEN,FU-SHIUNG友善列印